Home

Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr - How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw became a saint patroness of   Europe and of World Youth Day

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

Wroclaw Close-ups Wrocławskie zbliżenia

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland

Góra Ślęża
Sleza Mountain


Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


The Wroclaw Virgins are Us!

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT Go to Page 3
Go to Page 5slask-silesia-slezsko-schlesien.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Translate this page!
Powered by Translate
Share with others :-)
This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Page 4, Go to Page 1, 2,
3,   5, 6, 7

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

  WOJSKO PRAWDZIWIE POLSKIE BRONI  POLSKICH WARTOŚCI
The most distinctive feature of Polish culture is exceptional in the world respect towards girls and women. Najbardziej charakterystyczną cechą polskiej kultury jest wyjątkowy w skali światowej szacunek wobec dziewcząt i kobiet. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
The most distinctive feature of Polish culture is exceptional in the world respect towards girls and women. Najbardziej charakterystyczną cechą polskiej kultury jest wyjątkowy w skali światowej szacunek wobec dziewcząt i kobiet. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Polska tożsamość chroni życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W dniach 13 - 15 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Telewizją Polską zorganizowało Dni Tożsamościowe. Ich celem była popularyzacja tradycji oręża polskiego, a także wiedzy o współczesnym Wojsku Polskim. Polish identity protects the life of every human being from conception to natural death. Between August 13 - 15, 2016, Ministry of Defence in cooperation with Polish Television organized Days of Identity. Their aim was to popularize the tradition of the Polish Army, as well as knowledge about contemporary Polish Army.
Polska tożsamość chroni życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. W dniach 13 - 15 sierpnia 2016 r. Ministerstwo Obrony Narodowej we współpracy z Telewizją Polską zorganizowało Dni Tożsamościowe. Ich celem była popularyzacja tradycji oręża polskiego, a także wiedzy o współczesnym Wojsku Polskim. Polish identity protects the life of every human being from conception to natural death. Between August 13 - 15, 2016, Ministry of Defence in cooperation with Polish Television organized Days of Identity. Their aim was to popularize the tradition of the Polish Army, as well as knowledge about contemporary Polish Army. Fine Art Photography by Zbigniew Halat