Home

Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr - How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw became a saint patroness of   Europe and of World Youth Day

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

Wroclaw Close-ups Wrocławskie zbliżenia

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland

Góra Ślęża
Sleza Mountain


Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


The Wroclaw Virgins are Us!

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Go to Page 2
Go to Page 4slask-silesia-slezsko-schlesien.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Translate this page!
Powered by Translate
Share with others :-)
This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Page 3, Go to Page 1, 2,  
4, 5, 6, 7

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.

Narodowe Dni NATO . Razem z NATO pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej, Antoniego Macierewicza, Wrocław, 8-9 lipca, 2016
National NATO Days . Together with NATO under the Honorary Patronage of the Minister of National Defence, Antoni Macierewicz, Wroclaw, July 8-9, 2016

Śląsk Polski jest broniony przez (23) Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu. Polish Silesia is defended by the (23) Silesian Artillery Regiment in Boleslawiec. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Śląsk Polski jest broniony przez (23) Śląski Pułk Artylerii w Bolesławcu. Polish Silesia is defended by the (23) Silesian Artillery Regiment in Boleslawiec. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

Wojsko Polskie cieszy się miłością i zaufaniem wszystkich pokoleń Polaków we Wrocławiu, stolicy Śląska Polskiego. Polish Army enjoys love and trust of all generations of Poles in Wroclaw, the capital of Polish Silesia. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Wojsko Polskie cieszy się miłością i zaufaniem wszystkich pokoleń Polaków we Wrocławiu, stolicy Śląska Polskiego. Polish Army enjoys love and trust of all generations of Poles in Wroclaw, the capital of Polish Silesia. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

1. września 2015: 76. rocznica ostatniego zbrojnego najazdu Niemców na Polskę Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu silesian.eu Fine art photography by Zbigniew Halat
Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu

Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu, 8. maja 2015.  70. rocznica zakończenia II wojny światowej i powrotu do Polski Wrocławia z Dolnym Śląskiem i resztą Ziem Odzyskanych. Ceremoniał Wojska Polskiego twarzą do Góry Ślęży.
Na youtube 70. rocznica zakończenia II wojny światowej i powrotu do Polski Wrocławia z Dolnym Śląskiem 
i resztą Ziem Odzyskanych. Ceremoniał Wojska Polskiego twarzą do Góry Ślęży.