Home

Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr - How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw became a saint patroness of   Europe and of World Youth Day

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

Wroclaw Close-ups Wrocławskie zbliżenia

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland

Góra Ślęża
Sleza Mountain


Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


The Wroclaw Virgins are Us!

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Go to Page 1
Go to Page 3

slask-silesia-slezsko-schlesien.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Translate this page!
Powered by Translate
Share with others :-)
This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Page 2, Go to Page 1,    3,
4, 5, 6, 7

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.
A fashion model on the runway, Natasha Pavluchenko (of Polish – Ukrainian descent, born in Belarus) 'Bohemian' 2016 Spring/Summer Release Outdoor Fashion Runway Show during the Poland's most glamorous race day, 2016 Ladies' Day horse races for fillies and mares at Partynice Racecourse in Wroclaw, Poland. Modelka na wybiegu, pokaz mody na wybiegu na świeżym powietrzu, Natasha Pavluchenko (pochodzenia polsko-ukraińskiego, urodzona na Białorusi) - kolekcja 'Bohemian' 2016 wiosna/lato podczas najbardziej wytwornego dnia wyścigowego w Polsce, jakim jest Dzień  Dam 2016 – wyścigi konne klaczy i kobyłek, Tor Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
A fashion model on the runway, Natasha Pavluchenko (of Polish – Ukrainian descent, born in Belarus) 'Bohemian' 2016 Spring/Summer Release Outdoor Fashion Runway Show during the Poland's most glamorous race day, 2016 Ladies' Day horse races for fillies and mares at Partynice Racecourse in Wroclaw, Poland. Modelka na wybiegu, pokaz mody na wybiegu na świeżym powietrzu, Natasha Pavluchenko (pochodzenia polsko-ukraińskiego, urodzona na Białorusi) - kolekcja 'Bohemian' 2016 wiosna/lato podczas najbardziej wytwornego dnia wyścigowego w Polsce, jakim jest Dzień  Dam 2016 – wyścigi konne klaczy i kobyłek, Tor Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.

Virgin in a White Dress, Woman in White are universally understood tropes in visual rhetoric, i.e. the art of visual persuasion and visual communication using visual images. For centuries across many cultures, the colour white signaled virginity. Dziewica w Białej Sukni, Kobieta w Bieli to powszechnie zrozumiałe tropy w retoryce wizualnej, tj. w  sztuce perswazji wizualnej i komunikacji wizualnej z użyciem obrazów wizualnych. Od wieków w wielu kulturach, kolor biały sygnalizował dziewictwo. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Virgin in a White Dress, Woman in White are universally understood tropes in visual rhetoric, i.e. the art of visual persuasion and visual communication using visual images. For centuries across many cultures, the colour white signaled virginity. Dziewica w Białej Sukni, Kobieta w Bieli to powszechnie zrozumiałe tropy w retoryce wizualnej, tj. w  sztuce perswazji wizualnej i komunikacji wizualnej z użyciem obrazów wizualnych. Od wieków w wielu kulturach kolor biały sygnalizował dziewictwo.

Fashion models on the runway, 2016 Ladies' Day horse races for fillies and mares at Partynice Racecourse, Wroclaw, Poland, on youtube. Modelki na wybiegu, Dzień Dam - wyścigi klaczy i kobyłek na Torze Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu, na youtube.
Fashion models on the runway, 2016 Ladies' Day horse races for fillies and mares at Partynice Racecourse, Wroclaw, Poland, on youtube. Modelki na wybiegu, Dzień Dam - wyścigi klaczy i kobyłek na Torze Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu, na youtube.