Home

Wroclaw Silesian Capital

Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home Wrocław -  Europejska Stolica Kultury 2016

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr - How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw became a saint patroness of   Europe and of World Youth Day

The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

Wroclaw Close-ups Wrocławskie zbliżenia

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland

Góra Ślęża
Sleza Mountain


Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, Home
Oh! Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, what a wonderful city you are!
Autumnal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Brumal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Vernal Rhapsody of Wroclaw, Poland
Estival Rhapsody of Wroclaw, Poland
Serotinal Rhapsody of Wroclaw, Poland

SALVATION & INSPIRATION
Catholic Culture: Inspiration for Salvation


The Wroclaw Virgins are Us!

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

FOTO WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT 
Go to Page 2
slask-silesia-slezsko-schlesien.com

Towarzystwo Ślężańskie. Slezan Society. Slenzská společnost. Sleza-Zobten-gebirgsverein.

Translate this page!
Powered by Translate
Share with others :-)
This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Page 1, Go to Page   2, 3, 4, 5
, 6, 7

Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.
Śląsk Polski, piękno, które kochamy. Polish Silesia, the beauty we love. Polské Slezsko, krása, kterou milujeme. Polnisch Schlesien, die Schönheit, die wir lieben.  slask-silesia-slezsko-schlesien.com  Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Panna Love z Wrocławia, Miss Love of Wroclaw, Poland. Fine Art Photography by Zbigniew Halat.


Wroclaw, Poland, The Sand Bridge, Most Piaskowy, Wratislavia, Pons ad Virginem Mariam in Arena, The Bridge to the Virgin Mary on the Sand; Breslau, Polen, Sandbruecke, June 18, 20016, 21:30. Fine Art Photography by Zbigniew Halat
Wroclaw, Poland, The Sand Bridge, Most Piaskowy, Wratislavia, Pons ad Virginem Mariam in Arena, The Bridge to the Virgin Mary on the Sand; Breslau, Polen, Sandbruecke, June 18, 20016, 21:30. Fine Art Photography by Zbigniew Halat

The Odra River Funboat, Wroclaw, Poland on the week of Kupala Night Festivities. Kupala - Wianki Festival of Wreaths (virginal wreath, the symbol of the hymen): The Feast of Slavic adult virgins who are full of desire to offer their virginity to their future spouses, on youtube. Zabawowa łódź na Odrze we Wrocławiu w tygodniu, na który przypada Noc Świętojańska. Kupała - Wianki, Festiwal Wianków (dziewiczy wianek, symboliczna błona dziewicza) to święto słowiańskich dorosłych dziewic przepełnionych pożądaniem ofiarowania swojego dziewictwa przyszłym mężom, na youtube.
The Odra River Funboat, Wroclaw, Poland on the week of Kupala Night Festivities. Kupala - Wianki Festival of Wreaths (virginal wreath, the symbol of the hymen): The Feast of Slavic adult virgins who are full of desire to offer their virginity to their future spouses, on youtube. Zabawowa łódź na Odrze we Wrocławiu w tygodniu, na który przypada Noc Świętojańska. Kupała - Wianki, Festiwal Wianków (dziewiczy wianek, symboliczna błona dziewicza) to święto słowiańskich dorosłych dziewic przepełnionych pożądaniem ofiarowania swojego dziewictwa przyszłym mężom, na youtube.